zadnja novica

16.01.2017 “Umbrella” shema za dodelitev državnih pomoči podjetjem na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 – Uredba o skupinskih izjemah - Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

INTERREG LOGO IT-SI 14-20

Evropska Komisija je zabeležila Sporočilo o “umbrella” shemi za Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Shema št. SA.47280, vsebuje metodologijo upravljanja in izvajanja dodelitve državnih pomoči italijanskim in slovenskim podjetjem, ki kot upravičenci sodelujejo v projektih, financiranih v sklopu Programa. Shema mora biti uporabljena, upoštevajoč drugih shem državnih pomoči odobrenih s strani Evropske Komisije namenjenih območju Programa in upoštevajoč možnosti dodelitve državnih pomoči sheme “de minimis”.

razpisi

novice

  • 10.01.2017 Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov
    >>>
  • 05.01.2017 URAD POSREDNIŠKEGA ORGANA EZTS GO. IZVAJANJE CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE (CTN EZTS GO). JAVNI POZIV ZA IZBOR NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI PROJEKTNIH PREDLOGOV.
    >>>
  • 29.12.2016 Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov
    >>>
  • druge novice