zadnja novica

15.06.2016Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov

LOGO INTERREG ITA-SLO 2014-2020 WITH ERDF

Objavljen v Uradnem listu Avtonomne  dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) dne 15. junija 2016,  številka 24 (v italijanskem jeziku).
Javni razpis za standardne  projekte št. 1/2016 1b

Javni razpis za standardne  projekte št. 2/2016 4e

Javni razpis za standardne  projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f

Javni razpis za standardne  projekte št. 4/2016 11 ETS

Razpisna dokumentacija:
I.     Merila izbora / Criteri di selezione
II.     Priročnik za ocenjevanje / Manuale di valutazione
III.     Smernice za uporabo e-vloge (Verzija 01/2016 - Zadnja posodobitev: 21.06.2016)
IV.     Priročnik o upravičenosti izdatkov/ Manuale sull'ammissibilità delle spese/ Manual on eligibility of expenditures
V.     Vzorec Partnerske pogodbe .doc; .pdf
VI.     Predlogo Izjave vodilnega partnerja (VP) .doc; .pdf
VII.     Predlogo Izjave  projektnega partnerja (PP) .doc: .pdf
VIII. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju

Delovna verzija vloge, ki je namenjena lažjemu izpolnjevanju e-vloge

Off-line obrazec e-prijavnice NEW

Za pravilno predložitev vloge morajo VPji predhodno narediti prijavo v sistem »FVG prijava« na naslednji povezavi:
> za slovenske prijavitelje:
istanze-web.regione.fvg.it/FEGC/AreaRiservata/Home.aspx?LANG=SLO
> za italijanske prijavitelje
istanze-web.regione.fvg.it/FEGC/AreaRiservata/Home.aspx?LANG=ITA

Objavljanje v teku.

razpisi

novice

  • 14.06.2016 INFO DAY – Republika Slovenija - 14. julij 2016
    >>>
  • 14.06.2016 LOCAL EVENT – Dežela Veneto - 29. junij 2016
    >>>
  • 13.06.2016 PRVI RAZPISI ZA STANDARDNE PROJEKTE: OBVESTILO
    >>>
  • druge novice