zadnja novica

15.06.2016Objavljeni javni razpisi st. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS za predložitev standardnih projektov

LOGO INTERREG ITA-SLO 2014-2020 WITH ERDF

Objavljen v Uradnem listu Avtonomne  dežele Furlanije Julijske krajine (BUR) dne 15. junija 2016,  številka 24 (v italijanskem jeziku).
***
Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo e-vloge za razpise za standardne projekte 01/2016, 02/2016, 03/2016, 04/2016.
Rok za oddajo projektnih predlogov je podaljšan do 30.09.2016 do 12. ure.

Skupni sekretariat bo nudil podporo pri  izpolnjevanju e-vloge do 14.09.2016. V odbodbju med 15.09.2016 in 30.09.2016 bo Skupni sekretariat nudil podporo le v primeru tehničnih težav povezanih z oddajo e-vloge.

***


Dokumentacija – za partnerje izven programskega območja

FAQ Razpisi 2016 - 16.09.2016

RAZPISI:

Javni razpis za standardne  projekte št. 1/2016 1b

Javni razpis za standardne  projekte št. 2/2016 4e

Javni razpis za standardne  projekte št. 3/2016 6c, 6d, 6f

Javni razpis za standardne  projekte št. 4/2016 11 ETS


RAZPISNA DOKUMENTACIJA :

I.     Merila izbora / Criteri di selezione

II.     Priročnik za ocenjevanje / Manuale di valutazione

III.     Smernice za uporabo e-vloge (Verzija 01/2016 - Zadnja posodobitev: 21.06.2016)
      Smernice za uporabo e-vloge - Nova verzija 8.8.2016

IV.     Priročnik o upravičenosti izdatkov/ Manuale sull'ammissibilità delle spese/ Manual on eligibility of expenditures

V.     Vzorec Partnerske pogodbe .doc; .pdf

VI.     Predloga Izjave vodilnega partnerja (VP) .doc; .pdf
         Predloga Izjave vodilnega partnerja (VP) nova verzija 9.8.2016.  .doc .pdf. Za ZDRUŽENJA PODJETIJ/ CILJNEGA ZAČASNEGA ZDRUŽENJA/MREŽE PODJETIJ .doc .pdf.

VII.     Predloga Izjave  projektnega partnerja (PP) .doc: .pdf
        Predloga Izjave  projektnega partnerja (PP) nova verzija 9.8.2016. .doc .pdf. Za ZDRUŽENJA PODJETIJ/ CILJNEGA ZAČASNEGA ZDRUŽENJA/MREŽE PODJETIJ. .doc .pdf.

VIII. Vzorec Pogodbe o sofinanciranju


Delovna verzija vloge, ki je namenjena lažjemu izpolnjevanju e-vloge

Off-line obrazec e-prijavnice

Za pravilno predložitev vloge morajo VPji predhodno narediti prijavo v sistem »FVG prijava« na naslednji povezavi:
> za slovenske prijavitelje:
istanze-web.regione.fvg.it/FEGC/AreaRiservata/Home.aspx?LANG=SLO
> za italijanske prijavitelje
istanze-web.regione.fvg.it/FEGC/AreaRiservata/Home.aspx?LANG=ITA

Objavljanje v teku.

razpisi