Objava seznama neodvisnih strokovnjakov

Naročila in pozivi

Z odlokom št. 1053/PROTUR z dne 11/04/2018 je odobren Seznam neodvisnih strokovnjakov (Priloga 1).

Odločba s Prilogo 1 je objavljena na uradni spletni strani Programa www.ita-slo.eu in na spletni strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine www.regione.fvg.it.

Tools