Objava lestvic javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest v okviru Skupnega sekretariata 2014-2020

Naročila in pozivi

Obveščamo, da na spletni strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine sta bili objavljeni lestvici dveh javnih natečajev za zasedbo prostih delovnih mest v okviru Skupnega sekretariata Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Tools