Javni Poziv za oblikovanje seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov

Naročila in pozivi

 odlokom št. 3579/FIN z dne 12.12.2016:

  1. Je odobren Seznam neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov ( Priloga 1 Poziva);
  2. je določena zavrnitev vlog ( Priloga 2 Poziva)

Odločba s Prilogami 1 in 2 je objavljena na uradni spletni strani Programa www.ita-slo.eu in na spletni strani Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine www.regione.fvg.it.

Tools