JAVNI POZIV ZA AŽURIRANJE VELJAVNEGA SEZNAMA NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA OCENJEVANJE KAKOVOSTI PROJEKTNIH PREDLOGOV

Naročila in pozivi
V skladu z odredbo  199/PROTUR z dne 19.01.2018, se objavi javni poziv za ažuriranje veljavnega seznama neodvisnih strokovnjakov za ocenjevanje kakovosti projektnih predlogov, ki je bil objavljen na tej spletni strani dne 10/01/2017

Za informacije ali dodatna pojasnila v zvezi s tem javnim pozivom se zainteresirani lahko obrnejo na Skupni Sekretariat, tel. (0039)040 377 5993  ali [email protected].

Rok za oddajo prijav je 21/02/2018 (do 12. ure)
Tools