EZTS GO (projekt Isonzo-Soča): JAVNI RAZPIS ŠT. 3/2017

Naročila in pozivi

JAVNI RAZPIS o raziskavi trga za prijavo interesa z namenom izbire gospodarskih subjektov, ki se jih povabi k postopku s pogajanji na podlagi črke b) 2. odst. 36. čl. Zakonskega odloka št. 50/2016 za izbiro izvajalca storitve "Izdelave strateškega načrta za valorizacijo Čezmejnega naravnega parka Soča-Isonzo", ki bo izvedena v okviru evropskega projekta "Čezmejni park Soča-Isonzo", sofinanciranega v okviru Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020.
CUP: B81B17000110007 CIG: Z731F8FC63

Datum objave: 7. 8. 2017
Rok za oddajo prijave: 6. 9. 2017

http://www.euro-go.eu/sl/novice/sodelujte-z-nami/141-avviso-pubblico-n-3-2017

Tools