Začetek postopka za vzpostavitev celostne teritorialne naložbe (CTN EZTS GO), ki bo izvedena na čezmejnemu območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba

Novice

V Uradnem listu Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (BUR), št. 51 z dne 21. decembra 2016, je bilo objavljeno obvestilo o povabilu Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje EZTS GO/GECT GO za predložitev projektov v sklopu celostne teritorialne naložbe (CTN EZTS GO), ki bo izvedena na čezmejnemu območju občin Gorica, Nova Gorica in Šempeter-Vrtojba.

Tools