Visual identity in logotipi projektov

Novice

Na spletni strani programa je objavljen »Priročnik za uporabo celostne grafične podobe pri izvajanju projektnih aktivnosti informiranja in obveščanja v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020«: https://www.ita-slo.eu/sl/dokumenti/komunikacijska-strategija

Priročnik je trenutno na voljo le v angleškem jeziku. V kratkem bosta objavljeni tudi slovenska in italijanska različica. V skladu s strategijo za komunikacijo Programa, so bili poslani vsem LP standard in CTN projektov logotipi projektov, ki so bili izdelani v skladu z določili Priročnika.

Tools