TechMOlogy- Industrijski izzivi- Portal za prijave

Novice

Med 1. oktobrom in 15. decembrom so odpiramo prijave na industrijske izzive.

Na razpis se lahko prijavijo mala in srednja podjetja in obrtniki v Benečiji, Furlaniji Julijski krajini in Sloveniji, ki želijo predlagati oblikovalske rešitve na področju mobilnosti.

Kakšne projekte oddati?

Projekti za razvoj novih izdelkov, storitev, podjetij ali poslovnih modelov, ki bodo omogočali bolj trajnostno in učinkovito mobilnost v čezmejnem prostoru in projekti, ki gradijo kompetence in konkurenčnost podjetji v celotni dobaviteljski verigi proizvodnje vseh vrst vozil, od avtomobilov do električnih koles, jaht in jadralnih zmajev.

Zakaj sodelovati?

Kandidati bodo imeli dostop do mentorstva za razvoj svojega projekta, iskanje veščin potrebnih za sestavljanje sanjske ekipe ter priložnost, da izkoristijo vrsto brezplačnih podpornih storitev, od oblikovanja in izdelave prototipov do usposabljanja za 3D tiskanje, robotiko ter AV / AR  digitalno tehnologijo.

Več informacij najdete na https://www.techmology.eu/home-sloveno/

 

Tools