Sprememba kontaktnih podatkov

Novice

Na podlagi sklepa deželnega odbora Avtonomne dežele FJk št. 1190, z dne 23. junija 2017, vas obveščamo, da sta, od 5. avgusta 2017, tako Organ upravljanja kot Skupni sekretariat programa prešla pod okrilje Službe za teritorialno sodelovanje v sklopu Direktorata za proizvodne dejavnosti, turizem in sodelovanje.

Za oddajo vlog, izjav, izmenjavo podatkov in  informacij ter dokumentov je na voljo nov naslov certificirane pošte (PEC) [email protected], ki se uporablja za formalno komunikacijo v zvezi s programom sodelovanja INTERREG V-A Italia-Slovenija 2014-2020.

Tools