Sprememba kontaktnih podatkov

Novice

Na podlagi sklepa deželnega odbora Avtonomne dežele FJk št. 1190 z dne 23. junija 2017, vas obveščamo, da sta  od 5. avgusta 2017 tako  Organ upravljanja kot Skupni sekretariat programa prešla pod okrilje Službe za teritorialno sodelovanje v sklopu Direktorata za proizvodne dejavnosti, turizem in sodelovanje .

Za oddajo vlog, izjav, izmenjavo podatkov in  informacij ter dokumentov je na voljo nov naslov certificirane pošte ( PEC) [email protected], ki se uporablja za formalne komunikacije v zvezi s programom sodelovanja INTERREG VA – Italia-Slovenija 2014-2020.

Tools