SALUTE-ZDRAVSTVO Odobren projekt za izvedbo Centra za zdravje žensk v parku Basaglia

Novice

Končni izvedbeni projekt (PZI) za obnovo in razširitev ene izmed stavb  v parku Basaglia, v kateri bo nastal Center za zdravje žensk, kjer bodo potekala predporodne in poporodne aktivnosti za nosečnice in mamice z območja EZTS GO.  

Januarja 2019,ko je bil sklenjen sporazum med Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje-EZTS GO in Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", za prenovo povezovalnega dela stavb C in D, ki se nahajata v goriškem parku Basaglia, v kateri bi potekale aktivnosti za izvedbo aktivnosti za fiziološko nosečnost, pilotnega projekta Salute-Zdravstvo.

Izvedbo del v vrednosti 2.433,00 EUR, financira Evropski sklad za regionalni razvoj, nacionalno javno financiranje Italijanske republike in EZTS GO v sklopu projekta Salute-Zdravstvo (500.000 EUR).

parco-basaglia-1.jpg_1687377524.width-748.jpg

Tools