Projekt SALUTE-ZDRAVSTVO med Interactovimi »Zgodbami o evropskem sodelovanju«

Novice

Letošnja izdaja Interactove publikacije "Zgodbe o evropskem sodelovanju" je posvečena mladim in njihovemu sodelovanju v programih in projektih Interreg. Naslov publikacije je "Mladi skupaj gradimo boljšo Evropo".

Kohezijska politika Evropske unije si prizadeva za izboljšanje življenja vseh državljanov in zagotavlja, da imajo vsi državljani EU priložnost za kakovostno življenje. Da bi to dosegli, je treba vključiti mlade, saj so oni naša prihodnost.

Letošnje besedilo temelji na Manifestu mladih za mlade za oblikovanje evropske politike sodelovanja. Manifest izpostavlja pet področij delovanja, na katerih lahko po mnenju mladih Interreg prispeva k spremembam:

1) izboljšanje znanja in spretnosti mladih ter povečanje dostopa do možnosti usposabljanja;

2) povečanje zaposlovanja mladih v Evropi;

3) poenostavitev orodij in boljša komunikacija z digitalnimi orodji;

4) reševanje vprašanj podnebnih sprememb za boljšo prihodnost;

5) večja vključenost državljanov v oblikovanje in izvajanje politik.

 

V publikaciji je objavljen članek z naslovom “Spodbujanje socialne vključenosti in duševnega zdravja” v katerem je govora o projektu SALUTE-ZDRAVSTVO, ki ga sofinancira Program sodelovanja Interreg Italija-Slovenija. Projekt je olajšal dostop do zdravstvenih storitev na čezmejnem območju Gorice, Nove Gorice in Šempetra. Članek vključuje pričevanje Alessandra Calligara, končni uporabnik projekta. Alessandro pojasnjuje, kako mu je projekt pomagal reševati težave, povezane s tesnobo, in kako se je vključil v družbo.

Članek je napisala naša prostovoljka v okviru programa IVY (Interreg Volunteer Youth) Nicole Meneghetti, objavljen pa je v angleščini na naslednji povezavi ali priloženega tukaj.

Stories of Cooperation I Youngsters building together a better Europe.pdf
( 4 byti, published on 24 Junij, 2022 - 13:01 )
Tools