Program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 k odobritvi!

Novice

Po odobritvi Task Force z dne 7. aprila 2022 je Program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 uradno predstavljen Evropski komisiji prek platforme SFC.

V skladu z 2. in 4. podostavkom 18. člena Uredbe EU 1059/2021 bo Komisija svoje pripombe poslala v treh mesecih od predložitve Programa in ga potrdila v petih mesecih od datuma predložitve, pod pogojem, da bodo predstavljene pripombe ustrezno upoštevane.

Osnutek novega programa, ki je bil predstavljen ES, bo zainteresiranim stranem na voljo v naslednjih tednih v sekciji spletne strani za programsko obdobje 2021–2027.

Organ upravljanja se zahvaljuje vsem, ki so prispevali k pripravi in izdelavi novega programa.

Tools