Predstavljamo DIVA pilotne projekte - 4

Novice

Tokrat poglejmo s čim se ukvarjajo pilotni projekti CaW, CRE.W. in Cross-fertilisation. Vsem trem projektom je skupno, da se ukvarjajo z inoviranjem na področju komunikacijskih metod in strategij.

Projekt »CaW – [email protected]« podjetja C.D.A. in platforme v oblaku MyNet pripravlja marketinško strategijo za ozaveščanje vseh zaposlenih v podjetju o vrednotah njihove organizacije, o pomenu internega komuniciranja in o pozitivni angažiranosti vseh virov, kar bo povečalo dodano vrednost za podjetja in družbo.

Projekt “CRE.W” je združil podjetji VEMER in ZELDA. CRE.W. Uvaja inovacije izdelkov in razvija nove komunikacijske vsebine z uporabo gledaliških tehnik, in s poudarkom na vidikih dobrega počutja, trajnosti in energetske učinkovitosti, z namenom krepitve podjetniških veščin.

V projektu “Cross-fertilisation” sodelujeta podjetji TONON in BORDER STUDIO. Skupaj ustvarjajo serijo digitalnih video vsebin, primernih za mednarodno komunikacijo, in pri vzpostavitvi internega oddelka, ki bo ustvarjal digitalne vsebine skozi izkušnje kulturnega in kreativnega podjetja. S pripovedovanjem zgodb deluje komunikacija, namenjena stranki, tudi znotraj samega podjetja, pri čemer razvija identiteto in občutek pripadnosti pri delavcih in sodelavcih.

"CaW" team"CaW" team
img post_piloti 4_1.jpg
( 114 bytov, published on 3 Marec, 2022 - 11:23 )
"CRE.W" team"CRE.W" team
img post_piloti 4_2.jpg
( 104 byti, published on 3 Marec, 2022 - 11:23 )
"Cross-fertilisation" team"Cross-fertilisation" team
img post_piloti 4_3.jpg
( 110 bytov, published on 3 Marec, 2022 - 11:23 )
Tools