Predmet elektronskih sporočil - AKRONIM

Novice

Prosimo vse upravičence, da v predmetu elektronskih sporočil, ki jih pošiljajo Skupnemu sekretariatu in Organu upravljanja prek elektronske pošte in/ali prek certificirane elektronske pošte, zapišejo akronim projekta, na katerega se sporočilo nanaša, in s tem pripomorejo k pravilni in pravočasni obdelavi prošenj in/ali sporočil. 

Tools