POZIV LOKALNIM PONUDNIKOM K VKLJUČITVI V MOBILNO APLIKACIJO PROJEKTA MERLINCV

Novice

Mobilna aplikacija s tematskimi itinerariji po kulturni in naravni dediščini je bila pripravljena v okviru strateškega projekta programa sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020 MerlinCV, v katero smo vključili tudi različne ponudnike turističnih in gostinskih storitev. Javno dostopne podatke za označbe na zemljevidu, imena in povezave do spletnih strani smo pridobili na osrednjih turističnih spletnih straneh in iz drugih virov. Lokalni ponudniki s področja gostinstva in vinarstva, turističnih nastanitev, ponudniki tematskih doživetij kulturne in naravne dediščine, ponudniki kolesarskega turizma iz zahodne Slovenije ter dežel Furlanije-Julijske krajine in Veneta, ki bo želeli biti vključeni v našo mobilno aplikacijo, nam sporočite svoje osnovne podatke na: [email protected].

Tools