Povzetek predstavitve projekta GREENHULL na spletni konferenci “Upravljanje, krepitev in ohranjanje ekosistemov in habitatov” z dne 10.06.22

Novice

Ena od ključnih prioritet projekta GreenHull je čezmejno sodelovanja, v skladu s katerim smo sestavili konzorcij petih partnerjev, 3 na slovenski strani in 2 na italijanski strani. Na slovenski strani poleg Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana sodelujeta še Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja Piran in podjetje Esotech iz Velenja. Na italijanski strani imamo partnerja CORILA iz Benetk in COMET iz Pordenona. Kot pridruženi partnerji sodelujejo Luka Koper, Luka Trst in ARPA FVG. Projekt traja 30 mesecev in se bo zaključil konec avgusta 2022. Skupna vrednost projekta je nekaj manj kot 960.000 EUR.

Številne pomorske poti v globalnem in regionalnem prometu obremenjujejo lokalno okolje tudi v Severnem Jadranu. Ladijski promet predstavlja tveganja za okolje zaradi izpustov toplogrednih plinov in nabiranja biološke obrasti na trupih ladij. Tako lahko v lokalno okolje pride do izpusta tujerodnih vrst, nekatere so tudi invazivne, ki zmanjšujejo lokalno biodiverziteto ter nevarnih snovi iz antivegetativnih premazov ladijskih trupov. Za omenjene težave v projektu GreenHull ponujamo rešitve, in sicer želimo izboljšati varstvo okolja z razvojem treh prototipov inovativnih zelenih tehnologij za čiščenje biološke obrasti. Razvijamo prototip daljinsko vodenega podvodnega vozila s čistilnim sklopom in modularno čistilno napravo. Poleg tega bomo oblikovali tudi smernice za razvoj in uporabo teh tehnologij v skladu z obstoječo zakonodajo na področju upravljanja morskih voda in odpadkov.

Razvite prototipne tehnologije predstavljajo številne prednosti, ki so naštete v predstavitvi na DRIVE in prispevajo k doseganju ciljev evropskega zelenega dogovora. Tehnične specifikacije ROV skupaj s čistilnim modulom so prikazane grafično v predstavitvi na omenjeni spletni strani. Pri čistilnem sklopu uporabljamo kavitacijski učinek za čiščenje biološke obrasti s trupa ladij. Ta metoda se je izkazala kot najbolj učinkovita tudi pri podvodnem čiščenju v nišnih področjih. Postopek kavitacije ne uničuje premazov ladijskega trupa, ampak odstranjuje samo delce biološke obrasti. En izmed okoljskih senzorjev je tudi WiMo sonda, s katero lahko spremljamo in merimo sedem različnih parametrov morske vode pred, med in po čiščenju biološke obrasti. S tem zagotavljamo, da je čiščenje ladijskega trupa varno in do okolja prijazno. ROV s čistilnim sklopom in WiMo sonda sta bila prvič javnosti predstavljena na navtičnem sejmu v Benetkah konec maja 2022.

V projektu smo razvili tudi prototip čistilne naprave za čiščenje odpadne morske vode, ki nastane med postopkom podvodnega čiščenja biološke obrasti. Z mehanskim čiščenjem odstranimo delce manjše kot en milimeter, pri fizikalno-kemijskem čiščenju odstranimo kovinske delce kot so baker in cink, s peščenim filtrom odstranimo delce manjše od 300 mikrometrov, z UV dezinfekcije odstranimo različne mikroorganizme.

Pri izvajanju celotnega projekta je izredno pomemben vidik nacionalne, evropske in mednarodne zakonodaje, saj enotna zakonodaja na tem področju ne obstaja. V ta namen smo skupaj s pravnimi strokovnjaki izvedli številne analize zakonodajnih uredb in smernic ter prišli do zaključkov, da je tovrstno čiščenje z razvitimi prototipi tehnologij v skladu z vsemi zakonskimi določbami.

Vljudno vas vabim že sedaj na zaključni dogodek, ki ga bo projekt GreenHull organiziral 26. avgusta 2022 v Piranu. Več informacij o projektu in dogodku lahko najdete na www.ita-slo.eu/greenhull.

 

https://www.ita-slo.eu/it/tutte-le-notizie/news/eco-smart-200622-risulta...

 

Tools