Po zaslugi CLEAN BERTH izdelan čezmejni načrt za bolj zelena pristanišča

Novice

Kot posledica tehničnih sprememb, sprememb na globalnem trgu, pa tudi zakonodaje na področju varstva okolja, se je v zadnjih nekaj desetletjih pristaniška dejavnost korenito spremenila. Glede na to, da pomorski sektor predstavlja enega večjih onesnaževalcev zraka s toplogrednimi plini v prevoznem sektorju, se je znatno povečala ozaveščenost pristanišč in deležnikov logistične verige o pomenu varovanja okolja, kakovosti zraka in energetski učinkovitosti.

CLEAN BERTH je v tem kontekstu pripomogel k razvoju vse bolj zelenih pristanišč. Iz analize popisov izpustov toplogrednih plinov vseh pristanišč na čezmejnem območju, je bilo razvidno, da je treba posebno pozornost nameniti emisiji ladij na privezu.

Po zaslugi CLEAN BERTH so pristanišča programskega območja prvič uskladila čezmejni načrt za krepitev okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč. Načrt je sestavljen iz specifičnih pilotnih ukrepov za posamezna pristanišča, ki bodo v njihovi skupni izvedbi privedli do znatnih rezultatov pri doseganju vedno bolj zelenih ciljev.

Načrti pilotnih ukrepov posameznih pristanišč in skupni čezmejni načrt si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.ita-slo.eu/sl/clean-berth

Tools