Odobritev prednostnih lestvic standardnih projektnih predlogov na razpisih št. 1/2016 1b, 2/2016 4e, 3/2016 6c, 6d, 6f in 4/2016 11 ETS

Novice

Odbor za spremljanje Programa je dne 28. junija 2017 potrdil prednostne lestvice standardnih projektov. Razpisi za standardne projekte so bili objavljeni dne 15. junija 2016, prispelo je 160 projektih predlogov, na odboru je bilo v sofinanciranje odobrenih 27. Organ upravljanja bo le te povabil k podpisu pogodbe o sofinanciranju. Na tej spletni strani bodo sproti objavljene novice o podpisu pogodb za vsak odobreni projekt posebej. Za dodatne informacije je na voljo Skupni sekretariat na naslovu [email protected] ali na telefonski številki 0039 040 377 5993 in tudi Slovenska Info točka na naslovu [email protected] ali na tel. 00386 05 731 85 33.

>Povezava do prednostnih lestvic standardnih projektov

Tools