Odobren novi program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027

Novice

Evropska komisija je z Izvedbenim sklepom C(2022) 5745 z dne 3. avgusta 2022 odobrila program Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027 za podporo Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru cilja Evropskega teritorialnega sodelovanja (Interreg) v Italiji in Sloveniji.

 

Pravkar doseženi cilj predstavlja rezultat 34 mesecev pogajanj (od teh, dve leti sredi pandemije COVID-19) med predstavniki Italije (Država, Dežela FJK in Dežela Veneto) in Slovenije. Postopek se je uradno začel s prvim sestankom programske Task Force, ki je potekal 12. novembra 2019, nato pa se je razvil v nadaljnjih 28 sestankih Task Force, katerih zadnji se je vršil 6. Julija 2022.

Postopek mednarodnega načrtovanja se torej odslej prenese na fazo izvajanja programa.

 

Več informacij dobite na

https://www.ita-slo.eu/sl/programsko-obdobje-2021-2027

 

 

Tools