Novi e-naslovi

Novice

Obveščamo vas, da sta od današnjega dne poleg e-naslova [email protected] aktivna tudi naslednja e-naslova: [email protected] in [email protected].

Za učinkovitejšo in hitrejšo obravnavo številnih in raznolikih zahtev, ki jih prejemamo vsakodnevno, vas prosimo, da se držite naslednjih navodil:

Pišite na [email protected] v zvezi z zadevami, povezanimi s finančnimi vidiki projekta, kot so na primer:

 • Poročanje in upravičenost izdatkov
 • Sistem spletnega poročanja o izdatkih - FEG
 • Prijava v sistem (login) FJK
 • Potrjevanje izdatkov
 • Zahtevki za povračilo in poročila VP o projektnih aktivnostih (tudi končna poročila)
 • Izplačilo izdatkov in nakazilo sredstev projektnim partnerjem
 • Prošnje za projektne spremembe
 • Dovoljenja za aktivnosti in službene poti zunaj programskega območja

 

Pišite na [email protected] v zvezi z zadevami, povezanimi s komuniciranjem o projektu, kot so na primer:

 • Novice za objavo
 • Preverjanje uporabe grafične podobe
 • Spletne strani projektov
 • Zaklenjena vsebina projektov
 • Projektni dogodki
 • Delavnice in dogodki, ki jih organizira program

 

Pišite na [email protected] v zvezi z administrativnimi zadevami, kot so na primer:

 • Pogodbe in pripadajoče dopolnitve
 • Spremembe sestave partnerstva
 • Spremembe pravnoorganizacijske oblike
 • Spremembe podatkov zakonitih zastopnikov
 • Namenska raba
 • Razno in vse, kar ni omenjeno v prejšnjih kategorijah
Tools