News Projekta Grevislin - Julij 2020

Novice

NOV SEMINAR O TRAJNOSTNEM KMETIJSTVU V SLOVENIJI

Projektni partner KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (PP6) je v okviru projekta GREVISLIN, ki ga sofinancira Program Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, dne 2. 7. 2020 ob 9.00 na Kmetiji Majcen, Miren 117 a, 5291 Miren, izvedel delavnico za kmetovalce.

Na delavnici je bilo 21 udeležencev, ki so prisostvovali ogledu dobrih praks v sadjarstvu in predstavitvi različnih tehnologij pridelave sadja in varstva rastlin.

Delavnica je bila izobraževalnega značaja, z namenom ozaveščanja o trajnostnem kmetijstvu, vzajemnem odnosu med kmetijstvom in naravovarstvenimi načeli, biotski raznovrstnosti, varovanju ekosistemov in območij Natura 2000 ter o trajnostnem upravljanju naravnih virov na območju projekta GREVISLIN. Eden od poudarkov delavnice je sprotno spremljanje pojava škodljivih organizmov, z namenom načrtne, čim manjše uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

 

NOV SEMINAR O TRAJNOSTNEM KMETIJSTVU V ITALIJI

Pilotna kmetija Veneto Agricoltura Valle Vecchia bo 30. julija 2020 predstavila aktivnosti, ki se trenutno izvajajo na področju trajnostnega kmetijstva. Dogodek se bo odvil preko spleta. Na dogodku si bodo udeleženci lahko ogledali slike s terena in prisluhnili strokovnjakom na različnih področjih. Na dogodku bo zagotovljen tudi čas za vprašanje in komentarje udeležencev.

Projekt GREVILSIN prenaša dobre prakse trajnostnega kmetijstva preko izobraževanja, spremljanja in vključevanja območij Natura 2000.

https://www.venetoagricoltura.org/evento/vallevecchia-giornata-aperta-dei-progetti-in-corso/

 

 

Grevislin news july 2020Grevislin news july 2020
IMG_0101.JPG
( 13 bytov, published on 30 Julij, 2020 - 15:04 )
Tools