NANOREGION @ IPCEI webinar

Novice

11. novembra 2020 je bil predstavnik projekta NANO-REGION, financiranega iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, dr. Marco Lazzarino, prisoten na spletnem seminarju IPCEI (Important Projects of Common European Interest), kjer je predstavil vsebine projekta NANO-REGION. IPCEI je kratica za obsežne evropske konzorcije v ključnih strateških vrednostnih verigah s tesno povezanimi projekti podjetij. IPCEI konzorciji predstavlja projekte s posebnim poudarkom na raziskavah in razvoju ter prvem uvajanju v industrijsko rabo.

V okviru delovnega sklopa z naslovo, "Microelectronics Initiviative: tech solutions for the digital transform IoT and Industry 4.0", so razpravljali o procesih, aplikacijah in izdelkih, ki naj bi jih razvili v okviru programa. IPCEI med temami predlaga uporabo mikro in nano elektronike kot temeljnega dejavnika za podjetja, ki želijo raziskati priložnosti, ki jih ponujata digitalna preobrazba in industrija 4.0. Poročilo o aktivnostih, ki potekajo v okviru projekta NANO-REGION, se zato ujema s tem kontekstom dogodka. V okviru projekta si že dve leti prizadevamo, da bi nanotehnologije postale dostopne industrijskemu sektorju, da bi dosegli kakovosten preskok v podjetniškem tkivu čezmejne makroregije med Italijo in Slovenijo. Poudarek dogodka je bil zlasti na pametnih senzorjih, ki široko uporabljajo nanomateriale in nanostrukture, ki so jih razvili in preučevali tudi raziskovalni centri in tehnološki parki, vključeni v mrežo NANO-REGION.

Poseg s poročilom o metodologijah in rezultatih Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 projekta so organizatorji spletnega seminarja sprejeli zelo pozitivno in odprli pot novim sinergijam in možnim sodelovanjem.

IPCEI.jpg
( 137 bytov, published on 7 Oktober, 2021 - 19:12 )
Tools