MobiTour - Gorica gostila čezmejno srečanje na temo trajnostne mobilnosti ter intermodalnih prevozov

Novice

GORIZIA, 12. julij 2019 – Danes je Gorica gostila srečanje na temo trajnostne mobilnosti in intermodalnih prevozov, ki se ga je udeležilo 30 slovenskih, italijanskih in hrvaških institucionalnih akterjev. 

Srečanje, organizirano na sedežu goriškega Inštituta za mednarodno sociologijo (Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia - ISIG), je potekalo v okviru dveh projektov, financiranih iz sredstev programov za čezmejno sodelovanj Interreg VA Italija-Slovenija ter Interreg VA Italija-Hrvaška 2014-2020, pri katerih ISIG sodeluje kot projektni partner: projekt MobiTour - Trajnostna mobilnost turističnih destinacij na obali in v zaledju čezmejnega območja (ki vključuje občine Caorle, Lignano Sabbiadoro, Piran Park Škocjanske jame in Kobilarno Lipica) in projekt SUTRA – Trajnostni prevozi na obalnem območju Jadranskega morja in zaledju (ki vključuje občine Caorle, Chioggia, Dignano, Pescara, Poreč, Ravenna, Split, medobčinsko teritorialno združenje UTI Bassa Friulana ter Splitsko-dalmatinsko županijo).

Ob tej edinstveni priložnosti so si institucionalni akterji izmenjali informacije o dobrih praksah ter za določili skupne akcije in strategije, s katerimi želijo spodbuditi čezmejno, intermodalno in trajnostno mobilnost.

In tudi tokrat je Gorica nastopila v vlogi strateškega centra, ki je odigral ključno vlogo pri oblikovanju skupnih slovensko-italijansko-hrvaških akcij in politik.

Tools