Izidi četrtega zasedanja Odbora za spremljanje

Novice

Odlok: Seznanitev z izidi zasedanja Odbora za spremljanje Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, v Trstu, dne 24. In 25. Maja 2017.

Prenesite odlok (na voljo samo v italijanščini)

Tools