ISONZO-SOČA - Podpisana pogodba med EZTS GO in izvajalcem gradbenih del za brv čez Sočo v Solkanu

Novice

Danes zjutraj je potekal uradni podpis pogodbe med EZTS GO in izvajalcem gradbenih del za brv čez Sočo v Solkanu v okviru projekta Isonzo-Soča, financiranega iz Programa Interreg V-A Slovenija-Italija 2014-2020. Pogodba je bila podpisana ob navzočnosti županov treh občin ustanoviteljic EZTS GO, in sicer goriškega župana Rodolfa Ziberne, novogoriškega župana Klemena Miklaviča in župana Občine Šempeter-Vrtojba Milana Turka, ter predsednika EZTS GO Mateja Arčona. Gre za dogodek, ki je velikega pomena tako za EZTS GO kot za celotno čezmejno območje. Brv čez Sočo v Solkanu je najobsežnejša med infrastrukturnimi deli v okviru projekta Isonzo-Soča, pri katerem je predvidena izgradnja skupne čezmejne mreže kolesarskih in pešpoti vzdolž reke Soče ter ob državni meji od Solkana do Šempetra in Vrtojbe. Kot italijanska pravna oseba javnega prava smo za izvedbo teh del objavili razpis v Sloveniji po slovenski zakonodaji, tako kot smo to storili nekaj mesecev prej za izgradnjo rekreacijskega parka v Vrtojbi, ki bo odprt v novembru. S tem smo postali prva italijanska pravna oseba, ki je objavila razpis v Sloveniji v skladu s slovensko zakonodajo, po zaključku zapletenega upravnega postopka. Podpis pogodbe za izgradnjo brvi čez Sočo za pešce in kolesarje tako pomeni predvsem to, da smo premagali pravne in administrativne ovire med državama.

EZTS GO so leta 2011 ustanovile Občina Gorica, Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba z namenom opredelitve in reševanja skupnih izzivov, ki bodo lahko prispevali k povečanju konkurenčnosti in privlačnosti čezmejnega območja, ter je pravna oseba, ki ima pristojnost na območju vseh treh občin: lahko sega čez državno mejo in se prvič v zgodovini spoprime z izzivi čezmejnega sodelovanja, v okviru katerega skupaj načrtujemo in gradimo, pri čemer ne vidimo treh ločenih občin, temveč eno samo čezmejno mesto brez meja in omejitev.

rendering passerellarendering passerella
Brv_photoshop_1.width-748.jpg
( 88 bytov, published on 17 Oktober, 2019 - 15:10 )
rendering passerella Irendering passerella I
BRV_3.jpg
( 907 bytov, published on 17 Oktober, 2019 - 15:10 )
rendering passerella IIrendering passerella II
BRV_1.jpg
( 270 bytov, published on 17 Oktober, 2019 - 15:10 )
scheda tecnica passerellascheda tecnica passerella
Scheda tecnica_1_17_10_2019.pdf
( 4 byti, published on 17 Oktober, 2019 - 15:10 )
firma contrattofirma contratto
2.jpg
( 3 byti, published on 17 Oktober, 2019 - 15:10 )
firma contratto Ifirma contratto I
1.jpg
( 3 byti, published on 17 Oktober, 2019 - 15:10 )
Tools