Interreg Volunteer Youth: 3 novi prostovoljci pomagajo Organu upravljanja Programa Interreg V-A Italija-Slovenija

Novice

Organ upravljanja Programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 z veseljem sporoča, da so se mu od novembra 2020 »virtualno« pridružili trije mladi Evropejci kot prostovoljci v sektorju čezmejnega sodelovanja; sodelujejo namreč pri pobudi »Interreg volunteer youth (IVY)«, ki jo izvaja Združenje evropskih obmejnih regij (AEBR).

 To so Carmen, Francesca in Riccardo, dekleti in fant, ki prihajajo iz različnih delov Italije, imajo pa vsi mednarodne izkušnje.

Carmen dokončuje študij ved lokalnega in globalnega razvoja na Univerzi v Bologni. Francesca je diplomirala iz španščine in mednarodnih odnosov, nato pa opravila magisterij iz kriznega upravljanja in upravljanja varnosti na Univerzi v Leidnu. Riccardo pa bo absolviral drugostopenjski študij diplomacije in mednarodnega sodelovanja na Univerzi v Trstu.

 Ti trije mladi, ki so si nabrali izkušnje v Evropi in po svetu pri raznih institucijah in organizacijah, so sklenili, da se preizkusijo v nečem novem in se pridružijo ekipi Interrega Italija-Slovenija, ki jim bo nudila priložnost, da pridobljena znanja uporabijo na konkretnih primerih, obogatijo svoje veščine in uresničijo svoja poklicna in osebna stremljenja.

 Novi IVY prostovoljci se zelo zanimajo za približevanje evropskih politik prostoru, na katerem se izvajajo. Menijo, da »mediji prepogosto govorijo o Evropi, hkrati pa obstaja velik razkorak med tem, kar Evropa je in počenja in tem kar si državljani želijo, da je in počenja. Naša naloga je komunicirati, zlasti pa poučiti naše sovrstnike in sodržavljane, da mora evropski projekt prispevati k izboljšanju razmer vsepovsod po Evropi, začenši z območji, kjer se izvaja program Interreg Italija-Slovenija.«

 Za Organ upravljanja je bila vključitev treh novih mladih v prostovoljsko izkušnjo IVY, ki spada v širšo pobudo Evropske solidarnostne enote, ki jo je leta 2017 uvedla Evropska komisija, pravi izziv ob upoštevanju izrednih zdravstvenih razmer, ki smo jim še priča. Kljub vsemu si po najboljših močeh prizadevamo, da jim posredujemo vrednote čezmejnega sodelovanja tudi v sedanjih okoliščinah, ko nenehno preti nevarnost zaprtja meja.  Udeležba pri pobudi IVY mora mlade poučiti o tem, kaj pomeni dejavno sodelovati pri nenehno spreminjajoči se Evropi, pa tudi pri njenih programih, strateških ciljih in delovnih navadah.

Dobrodošli torej Carmen, Francesca in Riccardo! Vso srečo vam želimo pri delu!

Tools