Interreg Reporter pri Interreg Italija Slovenija - 2 prostovoljca

Novice

Organ upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italija - Slovenija išče 2 prostovoljca/prostovoljki za izvajanje nalog  Interreg poročevalcev.

Prostovoljca bosta sodelovala pri:

-  zbiranju in urejanju  podatkov Programa (raziskave, ankete in poročila),

-  komunikacijskih aktivnostih, ki so opredeljena v Komunikacijski strategiji programa,

- pri izvajanju nalog skrbništva projektov v izvajanju.

Prostovoljca bosta nudila podporo Organu upravljanja in Skupnemu  sekretariatu za obdobje 6 mesecev, od septembra 2018 dalje. Prostovoljca bosta prejela tudi finančno nagrado.

Od prostovoljcev se pričakuje obvezno poznavanje angleškega in italijanskega ali angleškega in slovenskega jezika.

Več informacij dobite na spletni povezavi  IVY  oz. preko  elektronskega naslova [email protected].

Tools