INTER BIKE II: NAČRTUJEMO SKUPAJ

Novice

Spoštovani,

vljudno vas vabimo na spletni dogodek projektov, ki so sofinancirani v okviru 2. Prednostne osi »Sodelovanje za nizkoogljične strategije in akcijski načrti«, programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 v okviru kapitalizacijskih in komunikacijskih aktivnosti (CAP&COM). Vsebine, s katerimi se projekti ukvarjajo, se nanašajo na energetsko učinkovitost javnih zgradb in njihovo učinkovito razsvetljavo, vzpostavljanje multimodalnih povezav ob kolesarski trasi Adriabike, trajnostno mobilnost turističnih destinacij na čezmejnem območju in sodelovanje za trajnostno in energetsko učinkovito mobilnost univerz. Na spletnem dogodku, bi vam radi predstavili aktivnosti in rezultate naših projektov ter izpostavili področja, kjer se na podlagi rezultatov projektov še kaže potreba po sodelovanju in nadaljnjem razvoju. Zato smo pripravili pregled prihodnjih projektnih idej, s katerimi bi lahko tudi v prihodnjem programskem obdobju še naprej krepili čezmejno sodelovanje, si izmenjevali izkušnje in prispevali k razvoju programskega območja. Dogodek je namenjen širši javnosti, še posebej pa potencialnim prijaviteljem v prihodnjem programskem obdobju oziroma ostalim deležnikom, ki jih te vsebine zanimajo.

AGENDA_Joint event CAP-COM 21_10_2020_F.pdf
( 298 bytov, published on 20 Oktober, 2020 - 12:47 )
Tools