Eksperimentiranje s tehnologijo GreenHull

Novice

 

Prvi dan terenskih preizkusov tehnologij čiščenja biološke obrasti z ladijskih trupov, zasnovanih v okviru projekta GreenHull.

Resnično testiranje prototipov in preverjanje njihovih hipotez o delovanju je temeljnega pomena pri vsakem eksperimentalnem znanstvenem delu za nadaljevanje njihovega razvoja z optimizacijo časa in virov. Ta dan je bil tudi priložnost za osebno srečanje po težkem obdobju omejitev, ki jih je povzročila pandemija, in za razpravo o možnih rešitvah, da bi čim bolje dosegli cilje, zastavljene v okviru projekta. Na eni strani je bil fizično preizkušen prototip sistema za čiščenje biološke obrasti z ladijskih trupov, ki temelji na principu kavitacije, na drugi strani pa so bili postavljeni temelji za nadaljevanje priprave skupnih čezmejnih smernic in strategij za uporabo razvitih tehnologij.

https://www.youtube.com/channel/UCHsw3BxeBiplYh1YY_Sh1Sg

Tools