Eco-Smart: Podnebne spremembe in njihov vpliv na ekosistemske storitve na obalnih območjih Natura 2000stemici nelle aree costiere Natura 2000

Novice

Naslednji članki dr. Liliane Vižintin iz Znanstveno-raziskovalno središče Koper (ZRS) obravnavajo vplive podnebnih sprememb na ekosistemske storitve obalnih območij Natura 2000 in razvoj prilagoditvenih načrtov za ublažitev negativnih učinke teh sprememb na biotsko raznovrstnost v morsko-obalnih ekosistemih.

KRS je ustvaril tudi spletni portal, ki omogoča prenos znanja na mlajše generacije.

Ciljna publika so učitelji, osnovnošolci zadnjega triletja in srednješolci.

https://eco-smart.si/

MojePodezelje_apr_2022MojePodezelje_apr_2022
MojePodezelje_apr_2022-1.pdf
( 432 bytov, published on 2 September, 2022 - 10:30 )
Celotna knjiga_March_2021Celotna knjiga_March_2021
552-Celotna knjiga-1269-4-10-20210324.pdf
( 1 byte, published on 2 September, 2022 - 10:30 )
Tools