Eco-Smart: IZOBRAŽEVALNI PORTAL in PUBLIKACIJA ZA UČITELJE

Novice

Na naslednji povezavi https://eco-smart.si/it/ in https://eco-smart.si/je na voljo izobraževalni portal, ki ga je ustvaril projekt ECO-SMART za promocijo znanja učencev o ekosistemskih storitvah, plačilnih sistemih za ekosistem storitve in koncepti ranljivosti ekosistema zaradi podnebnih sprememb na območjih RETE NATURA 2000. Spletna stran vsebuje tudi elektronsko publikacijo v italijanščini in slovenščini, namenjeno učiteljem.

E-priročnik pripravljen v sklopu projekta ECO-SMART, program sodelovanja Interreg Italija- Slovenija, je namenjen učiteljem osnovne in srednje šole ter na splošno izobraževalcem, ki se ukvarjajo s področjem vzgoje in izobraževanja o trajnostnem razvoju in opolnomočenja z znanjem in kompetencami na področju podnebnih sprememb. Priročnik za učitelje je bil zasnovan s ciljem, da je učiteljem v podporo pri razlaganju vsebin, kot so ekosistemske storitve in biotska raznovrstnost obalnih območij Natura 2000, vplivi podnebnih sprememb na ta območja ter na ekosistemih temelječi ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe. Podaja informacije o predlaganih učnih vsebinah, ciljih in pričakovanih rezultatih ter pristopih poučevanja. S tem učitelje usmerja k vključevanju teh vsebin v učne načrte na interdisciplinaren in celosten način. Priročnik se smiselno dopolnjuje z izobraževalnimi vsebinami, ki so prisotne na spletnem izobraževalnem portalu projekta (www.eco-smart.si), s tem pa omogoča lažjo in hitrejšo uporabo teh vsebin (igre, kvizi, sestavljanke, video posnetki).

Tools