Crossit Safer: Vaja protipoplavne zaščite v Morteglianu

Novice

V okviru Programa sodelovanja Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020 projekt  “CROSSIT SAFER CROSsborder SI-IT cooperation for SAFEr Region”, v katerem kot glavni partner nastopa Civilna zaščita Furlanije-Julijska krajine, se je dne 30. oktobra vršila vaja na temo DS 3.3 Usposabljanja, treningi in ozaveščenost. Vaja, ki je potekala v kraju Mortegliano, se je dotaknila predvsem teme protipoplavne zaščite, v danem primeru razlitja potoka Cormor v omenjenem okraju.

Po razlitju potoka Cormor severno od mesta, je po preverjanju prostovoljcev občinske civilne zaščite na kraju samem župan mesta z namenom evakuacije prizadetih območij aktiviral COC (Občinski krizni štab).

Regionalni krizni štab je za pomoč zaprosil prostovoljce okrožja Cormor, skupaj pa je v celotni akciji nastopilo kar 7 občin; Lestizza, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Campoformido, Martignacco, Basiliano, Buja.

Vaja je vključevala vzpostavitev ceradnih nasipov, zapore cest z vrečami peska, motorne črpalke z rezervoarjem za namen črpanja vode iz kleti in tudi zaklonišče z zložjivimi posteljami v občinski telovadnici, kamor se je zateklo v vaji sodelujoče prebivalstvo (55 prebivalcev evakuiranega območja). Zbrane prebivalce so nagovorili tako župan kot tudi enote civilne zaščite in jim predstavili občinski standardni operativni postopek v primeru poplave.

Ob koncu operacij in potem ko so demontirali uporabljeno opremo, se je 52 prostovoljcev in 3 pripadniki civilne zaščite iz Palmanove ponovno združilo na kosilu in poglobljeno pogovorilo o v vaji uporabljenih postopkih.

Tools