Crossit Safer: Vaja na temo gozdne protipožarne varnosti v okraju Andreis (Pordenone)

Novice

V okviru Programa sodelovanja Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020 projekt  “CROSSIT SAFER CROSsborder SI-IT cooperation for SAFEr Region”, v katerem kot glavni partner nastopa Civilna zaščita Furlanije-Julijska krajine, se je dne 23. oktobra vršila vaja na temo DS 3.3 Usposabljanja, treningi in ozaveščenost. Vaja, ki je potekala v okolišu naselja Andreis, je sledila scenariju, ki je predvideval, da je bil na obrobju omenjenega kraja na dveh točkah zlonamerno podtaknjen požar. Vključene so bile naslednje gozdne postaje: Barcis, Claut, Maniago, Polcenigo in Pinzano al Tagliamento.

Na vaji so sodelovali prostovoljci lokalne civilne zaščite za protipožarno varnost iz krajev Andreis, Montereale Valcellina, Claut, Erto in Casso, Maniago, Frisanco, Aviano in Distretto di Vito d’Asio, zaposleni v službah Gozdne uprave in Gozdarskega korpusa Furlanije-Julijske krajine, ki sodi med pridružene partnerje, ter dva funkcionarja iz vrst Civilne zaščite Furlanije-Julijske krajine. Dogodka se je udeležil še en pridružen partner, Provincijska gasilska brigada, znotraj katere sta v vlogi opazovalca sodelovala dva poveljnika, specializirana za gašenje gozdnih požarov.  

Tekom izvajanja vaje so udeleženci naleteli na vrsto težav, ki so zahtevale uporabo dodatnih tehničnih strategij.

Po poročilu so se udeleženci srečali na kosilu v kraju Andreis ter poudarili pomembnost ključnih trenutkov SREČANJA in SOOČENJA vsega osebja, ki se ukvarja z gozdno protipožarno varnostjo; priložnost srečanja v živo je namreč ključna in nujna potrebna predvsem zaradi sodelovanja vsakega posameznega elementa tega še kako kompleksnega ustroja gozdne protipožarne varnosti.  

Tools