Crossit Safer: 11 marzo 2022. Siglato il protocollo tra regione autonoma Friuli Venezia Giulia e regione del Veneto per la cooperazione in materia di protezione civile

Novice

7. marca 2022 je bil potrjen in podpisan protokol o sodelovanju med različnimi enotami civilne zaščite regij Veneto in Furlanije Julijske Krajine.

Dokument, spisan z namenom čezmejnega sodelovanja v primeru naravnih in drugih nesreč na regijskem nivoju, ima za svoj cilj povečati usklajenost ukrepanja za zaščito ljudi in premoženja ter okolja. Podpis takega dokumenta o sodelovanju je posledica aktivnosti strateškega projekta “CROSSIT SAFER - CROSsborder SI-IT cooperation for SAFEr Region”, točneje delovnega sklopa 3.1, ki predvideva oblikovanje skupnih čezmejnih protokolov za ukrepanje v primeru naravnih nesreč.

V prejšnih letih je večkrat prišlo do čedalje intenzivnejših hidrometeoroloških razmer na območju reke Livenza, prav tako pa tudi pri reki Tagliamento, ki v svojem spodnjem roku prečka obe regiji, kar je ponovno obudilo potrebo po izboljšanju prenosa podatkov in koordinacije pri upravljanju hidroloških nevarnosti med pristojnimi operativnimi strukturami.

Potreba po izboljšanju komunikacije in koordinacije pri intervencijah je nastala tudi na drugih področjih upravljanja s tveganji. Posebej velja izpostaviti problematiko gozdnih požarov v bljižini meje obeh regij, za gašenje katerih je bila potrebna aktivacija enot civilne zaščite obeh regij.

Zadevni dokument predvideva izmenjavo informacij na področju prevencije in napovedi, posebno pozornost pa namenja tehnično-znanstvenim vidikom, razvoju metodologij in strategij, namenjenim zmanjšanju tveganj ter definiciji postopkov za operativno upravljanje v nesrečah.

Postopki sodelovanja in izmenjave informacij so podrobneje določeni v tehničnih prilogah protokola, ki se lahko ažurirajo brez spreminjanja temeljnega dokumenta.

Priloga 1 – ureja področje tveganja gozdnih požarov

Priloga 2 – ureja področje nevarnosti poplav reke Livenza

Priloga 3 – ureja področje nevarnosti poplav reke Tagliamento.

Vezano na prilogo 2, ki ureja nevarnosti poplavljanja reke Livenza, je bilo s strani nacionalnega urada civilne zaščite pridobljeno tudi mnenje vezano na 5 točko DPCM z dne 27. 02/februar. 

Skupni operativni postopki, ki pripomorejo k izboljšanju delovanja regijskih sistemov civilne zaščite v mejnih področjih, bodo tudi predmet skupnih usposabljanj v okviru projekta CROSSIT SAFER, ki se bo zaključil avgusta 2022.

Tools