CLEAN BERTH: podpis protokola o sodelovanju na Konferenci o pametnih in zelenih pristaniščih v Trstu

Novice

8. junija 2022 je bil v Trstu podpisan Protokol o stalnem čezmejnem sodelovanju med partnerji projekta CLEAN BERTH.

"Zelena in pametna pristanišča v jadransko-jonski regiji. Prispevek evropskega teritorialnega sodelovanja med Italijo, Hrvaško in Slovenijo", to je bil naslov konference, ki jo je 8. junija 2022 na MIB - Visoki šoli za management v Trstu organizirala Pristaniška uprava vzhodnega Jadrana v sodelovanju z deželo Furlanijo Julijsko krajino in pod okriljem Evropske makro strategije za jadransko-jonsko regijo (EUSAIR).

Cilj srečanja je bilo sistematiziranje dobrih praks med partnerji treh držav na okoljskem področju ter spodbujati celosten in trajnosten pristop k reševanju skupnih problemov. V zadnjih letih so pristanišča Italije, Slovenije in Hrvaške v sklopu številnih projektov, ki jih financira EU, sodelovala pri izboljšanju svojih zmogljivosti za razogljičenje in digitalizacijo.

Pristanišča imajo danes pomembno vlogo v logističnem transportnem sistemu in so pomemben dejavnik gospodarske rasti in zaposlovanja. Kljub temu, da je pomorski promet sicer najbolj trajnosten način prevoza blaga, je treba poudariti, da pristaniške dejavnosti vplivajo tudi na kakovost zraka in emisije toplogrednih plinov. Drugi vidik, ki ga je treba upoštevati, je razdrobljenost dobavne verige, ki lahko ovira izkoriščanje celotnega gospodarskega potenciala vključenih območij. V zvezi s tem lahko digitalizacija olajša sodelovanje med akterji v dobavni verigi in pomaga pri doseganju ciljev okoljske trajnosti.

Med govorniki so bili tudi Michiel Nijboer iz podjetja Royal HaskoningDHV, ki je predstavil rezultate nedavne študije o možnostih, ki jih imajo pristanišča za izboljšanje svoje okoljske učinkovitosti, Mikael Lind iz Švedskega raziskovalnega inštituta in avtor priročnika Maritime Informatics, ki je prikazal, kako lahko digitalizacija pristanišč olajša energetski prehod, ter Alain Baron iz Evropske komisije, ki je obravnaval strategije in politike EU na tem področju.

V okviru te plodne izmenjave izkušenj in navzkrižne obogatitve med evropskimi projekti SUSPORT, PROMARES in DIGSEA, je Pristaniška uprava vzhodnega Jadrana, vodilni partner projekta CLEAN BERTH, predstavil glavne vsebine in rezultate projekta, hkrati pa so projektni partnerji podpisali "Protokol o vzpostavitvi stalnega sistema čezmejnega sodelovanja na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč", katerega namen je nadaljnja krepitev plodnega sodelovanja, ki se je začelo med izvajanjem projekta.

Mr. Alain Baron, European Commission, DG MOVEMr. Alain Baron, European Commission, DG MOVE
Alain_Baron_08.06.2022.pdf
( 5 bytov, published on 14 Junij, 2022 - 15:00 )
Mr. Alberto Cozzi, Port Network Authority of the Eastern Adriatic SeaMr. Alberto Cozzi, Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea
Alberto_Cozzi_CLEAN_BERTH_DIGSEA_PROMARES_SUSPORT_08.06.2022_short.pdf
( 582 bytov, published on 14 Junij, 2022 - 15:00 )
Mr. Michiel Nijboer, Royal HaskoningDHV Mr. Michiel Nijboer, Royal HaskoningDHV
Michiel_Nijboer_The_new_energy_landscape.pdf
( 3 byti, published on 14 Junij, 2022 - 15:00 )
Mr. Mikael Lind, Research Institute of SwedenMr. Mikael Lind, Research Institute of Sweden
Mikael_Lind_The_green_port_in_digital_cooperation.pdf
( 3 byti, published on 14 Junij, 2022 - 15:00 )
Tools