CLEAN BERTH omenjen kot dobra praksa čezmejnega sodelovanja

Novice

3. decembra 2021 ob prisotnosti italijanskega, hrvaškega in slovenskega ministra za infrastrukturo ter evropskega komisarja za promet so predsedniki petih pristanišč združenja NAPA (North Adriatic Ports Association) podpisali v Benetkah skupno izjavo, s katero se zavezujejo k uresničevanju skupnih politik in izvedbi ukrepov za spodbujanje trajnosti, digitalizacije ter povezovanja za razvoj pametnih in zelenih pristanišč.

V skladu z načeli zelenega dogovora je poudarek sporazuma na krepitvi dostopa oz. povezav pristanišč z omrežjem TEN-T ter na optimizaciji logističnih in prometnih dejavnosti s pomočjo digitalizacije.

Cilji skupne izjave bodo uresničeni z rednim čezmejnim sodelovanjem, ki bo stremelo k zmanjšanju vplivov na okolje pristaniške dejavnosti v severnojadranski regiji.

V tej povezavi je bil projekt CLEAN BERTH omenjen kot dobra praksa čezmejnega sodelovanja z vidika energetske in okoljske trajnosti pristanišč, kar je seveda pripomoglo k večji prepoznavnosti samega projekta in doseženih rezultatov.

Dogodek si lahko ogledate na naslednji povezavi https://www.youtube.com/watch?v=n6uzS6t0-

Tools