CLEAN BERTH: ogljični odtis in dobre prakse v pristaniščih

Novice

Cilj projekta CLEAN BERTH je krepitev institucionalne zmogljivosti in čezmejnega upravljanja pristanišč programskega območja za zagotavljanje okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti pristanišč s posebnim poudarkom na zmanjšanje vplivov pristaniške dejavnosti na okolje.

Potrebo po zmanjševanju emisij toplogrednih plinov so prepoznala tudi partnerska pristanišča projekta CLEAN BERTH, ki si skladno s strategijo EU prizadevajo postati »zelena pristanišča«. Priprava evidence emisij predstavlja začetni korak, ki je pomemben za vse deležnike v pristanišču in ki omogoča identifikacijo aktivnosti in naprav, ki proizvajajo neposredne ali posredne emisije toplogrednih plinov, in vrednotenje količine izpustov po posameznih dejavnostih oz. virih izpustov.

Popis emisij predstavlja pomembno orodje, ki ga lahko uporabimo tudi za primerjavo količin izpustov med terminali ali med pristanišči, kar omogoča identifikacijo kritičnosti ter učinkovitejše odločanje o prioritetnih naložbah ali uvedbi tehnoloških inovacij za zmanjšanje emisij.

Analize so pokazale, da 77 % emisij CO2 izvira iz ladijskega prometa; 63 % proizvedejo ladje na privezu in 14 % ladje v manevru. Preostalih 33 % CO2 pa je odvisnih od kopenskega prometa, in sicer 10 % od pristaniške operativne mehanizacije in samo 4 % od težkih tovornih vozil (T.I.R.). Podatki potrjujejo pomen ukrepov v pomorskem sektorju (npr. elektrifikacija pomolov) za zmanjšanje onesnaževanja, ki ga povzročajo ladje.

Na podlagi izračuna ogljičnega odtisa vsakega pristanišča so bile v naslendji fazi opredeljene dobre prakse na področju okoljske trajnosti in energetske učinkovitosti.

Rezultati prve faze načrtovanja so bili predstavljeni in omenjeni na različnih spletnih dogodkih in srečanjih: TRIPLO project partners online round table, ANCHOR&RUMBLE event, SMOOTH PORTS Coordination meeting, CMCC Foundation Workshop, NAPA Ports Meeting, METRO final event and stakeholder meeting.

Dokumenti na temo ogljičnega odtisa in dobrih praks, ki so jih izdelali partnerji projekta CLEAN BERTH, so na voljo na naslednji povezavi: https://www.ita-slo.eu/sl/clean-berth

Tools