Ciljni razpis za standardne projekte št. 07/2019 - ocenjevanje kakovosti

Novice

Sporočamo, da je ocenjevanje kakovosti trenutno v teku. Zunanji ocenjevalci so bili usposobljeni v skladu z ocenjevalnim priročnikom. Pri pripravi usposabljanja za ocenjevalce so bila v slovenski različici priročnika popravljena nekatera manjša jezikovna neskladja. Popravljeno besedilo priročnika je objavljeno z razpisno dokumentacijo v sekciji »razpisi« spletne strani programa.

 

Tools