CB_WBL: Deležniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja Republike Slovenije in Republike Italije podpisali sporazum o čezmejnem sodelovanju

Novice

Trst, Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino – Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, 21.02.2019.

V okviru projekta »Slovensko-italijansko zavezništvo za čezmejno praktično usposabljanje z delom«, krajše CB_WBL, ki je sofinanciran znotraj programa sodelovanja Interreg V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014-2020, je na novinarski konferenci v Trstu potekal slovesni podpis sporazuma o čezmejnem sodelovanju med deležniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja Slovenije in Italije. Pobudnika sklenitve sporazuma sta Deželni šolski urad za Furlanijo Julijsko krajino in Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, sicer tudi člana partnerske sestave projekta v katerega se kot projektni partnerji vključujejo še Gospodarska zbornica Slovenije, Šolski center Nova Gorica, Zadružna družba ECIPA iz Benetk, vse skupaj pa usklajuje vodilni partner, Zadružni center za socialno dejavnost iz Trsta.

Sporazum izpostavlja področja, na katerih se podpisniki zavezujejo sodelovati pri razvoju specifičnega segmenta poklicnega in strokovnega izobraževanja, t. i. praktičnega usposabljanja z delom.  

Sklenitev sporazuma med slovenskimi in italijanskimi institucijami, kot je opisal vodja projekta in predsednik Zadružnega centra za socialno dejavnost, Branko Jazbec, predstavlja pomemben mejnik pri pospeševanju čezmejnega praktičnega usposabljanja, ki zahteva transnacionalno povezovanje in sodelovanje med izobraževanjem in gospodarstvom. Osrednja govorca sta bila še Igor Giacomini, vodja Urada za slovenske šole Deželnega šolskega urada Furlanije Julijske krajine in Elido Bandelj, direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje.

Namero k podpisu sporazuma je izrazilo že 20 podpisnikov iz javnih institucij in gospodarstva. Ravno na delu temelječe učenje, kakor je v primeru poklicnih in strokovnih šol - praktično usposabljanje z delom, spada med politike, ki so za EU posebnega pomena. Čezmejno sodelovanje in razvoj praktičnega usposabljanja z delom omogoča prenos veščin in znanj, kar je v gospodarstvu pomembna tema pri iskanju kadrov.

Sporazum je le eden izmed ciljev projekta, katerega vrednost znaša 906.248,55 eur. Trenutno je v izdelavi digitalna platforma, ki nastaja na podlagi analiz izobraževalnih sistemov obeh držav, preteklih usposabljanj znotraj projekta ter uporabe inovativnih postopkov za izvedbo mobilnosti, kjer bodo tako dijaki kakor tudi šolniki in podjetja lahko posegali po informacijah o sosednjem sistemu ter poiskali možnosti za čezmejno mobilnost oziroma usposabljanje. V ta namen bodo organizirani trije kontaktni seminarji, kjer bodo predstavljene rešitve in orodja, ki so na voljo, ter na nek način postavljeno stičišče sodelovanja med ponudniki javnih storitev izobraževanja in podjetji programskega območja v praktičnem usposabljanju z delom. Digitalna platforma bo lansirana v prihodnjih mesecih.

 

*cover photo: ECIPA, 2019

Tools