ARTE - REGENERATIVE MEDICINE THERAPIES FOR OSTEOARTHRITIS

Novice

Regenerativna medicina (RM) ima močan razvoj in se hitro širi po svetu.

Osteoartritis kolena (OA) prizadene milijone ljudi v Evropi z izboljšano mobilnostjo, ki je možno izboljšati le z artroplastiko kolena, kirurškim postopkom. Maščobne matične celice bi lahko bile boljša rešitev. Namen seminarja je predstaviti aktualno stanje na področju regenerativne medicine v Sloveniji in rezultate kliničnih študij, izvedenih v okviru projekta ADIPOA, financiranega s programom EU Horizon 2020 pod znanstvenim vodstvom prof. Frank Barry (REMEDI - Inštitut za regenerativno medicino, National University Ireland, Galway).

Podobne študije se bodo kmalu začele na OB - VALDOLTRA in na Azienda Sanitaria Universitaria Integrata Udine s podporo programa ARTE INTERREG Italija - Slovenija.

Ker se trg celičnic zdravil zelo hitro razvija, kar lahko koristi večjemu številu bolnikov, se odpira pomembna priložnost za inovativna MSP. Potrebne so nove naprave in sistemi, kot tudi nove storitve, da bodo takšne terapije postale dostopne bolnikom. Ključni cilj partnerjev ARTE je tudi podpora podjetnikom in povečati zasebnim naložbam v tem novem sektorju.

Tools