ARTE INTERREG Ekosistem Naprednih Terapij proti COVID 19

Novice

Danes še ni učinkovitega klinično testiranega in odobrenega zdravila ali zdravljenja za sindrom akutne respiratorne stiske (ARDS, angl. Acute Respiratory Distress Syndrome), ki ga povzroča COVID-19. Vendar znanstveniki že več kot desetletje raziskujejo uporabo mezenhimskih stromalnih / matičnih celic (MSC). MSC imajo izraženo protivnetno delovanje in dokazano lajšajo ARDS. Po vsem svetu so za zagon pripravljene številne klinične študije, ki bodo preverile ustreznost uporabe MSC za zdravljenje dihalnih zapletov, povezanih s COVID-19.

 

Skupina MSP in ustanov, ki sodelujejo pri projektu ARTE, in jih vodi podjetje EDUCELL d.o.o. (Ljubljana) s podporo partnerjev TP-LJ (Ljubljana), VivaBioCell SpA (Videm), Azienda Ospedaliera Friuli Centrale (Udine), je jedro konzorcija, ki se je prijavil na Pobudo EU za Inovativna Zdravila (Obzorje 2020). Omenjeno partnerstvo sestavlja 13 partnerjev iz 3 celin ter 8 držav in skupaj zajema obsežno ekspertno znanje o celičnih terapijah. Uporaba terapije MSC za zdravljenje COVID-19 pri ljudeh se bo kmalu začela v regiji ITALIJA - SLOVENIJA.

 

Pobuda se je izvedla zahvaljujoč ekosistemu Naprednih Regenerativnih Terapij, ki se je aktiviral s pomočjo programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020!

Tools