“Umbrella” shema za dodelitev državnih pomoči podjetjem na podlagi Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 – Uredba o skupinskih izjemah - Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Novice

Evropska Komisija je zabeležila  Sporočilo o “umbrella” shemi za Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Shema št. SA.47280, vsebuje metodologijo upravljanja in izvajanja dodelitve državnih pomoči italijanskim in slovenskim podjetjem, ki kot upravičenci sodelujejo v projektih, financiranih v sklopu Programa. Shema mora biti uporabljena, upoštevajoč drugih shem državnih pomoči odobrenih s strani Evropske Komisije namenjenih območju Programa in upoštevajoč možnosti dodelitve državnih pomoči sheme “de minimis”.

Sporočilo o “umbrella” shemi za Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020Sporočilo o “umbrella” shemi za Program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020
Interreg_V-A_ITA-SLO_14-20_5thWP-Approval_of_the_State_Aid_Exemption_Umbrella_Scheme.zip
( 486 bytov, published on 20 Februar, 2017 - 14:59 )
Tools