Uvodno srečanje partnerjev projekta CROSSIT SAFER

Dogodki

V sredo, 20. 2. 2019, je v Vidmu (ITA) potekalo uvodno srečanje projekta CROSSIT SAFER (Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Italijo za varnejšo regijo), v sklopu Programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020. Vodilni partner projekta, Civilna zaščita Avtonomne dežele Furlanije-Julijske krajine, je gostila projektne in pridružene partnerje iz Italije in Slovenije, v dvorani Auditorium Antonio Comelli.

Splošni cilj projekta CROSSIT SAFER je okrepiti zmogljivosti čezmejnega institucionalnega sodelovanja na področju civilne zaščite in spodbuditi razvoj skupnih rešitev za izredne dogodke. Poseben poudarek je na harmonizaciji ukrepov v primeru naravnih nesreč na čezmejnem območju, skupnih čezmejnih standardnih operativnih postopkih ukrepanja in upravičencih, vključenih v skupne programe usposabljanja na področju civilne zaščite.

Na začetku srečanja so se vsi projektni in pridruženi partnerji najprej predstavili. V drugi polovici srečanja pa je pogovor tekel o posameznih delovnih sklopih ter njihovi uspešni izvedbi znotraj že vnaprej določenih časovnih okvirjev. Dogovorili smo se, da bo naslednje srečanje potekalo konec marca v Novi Gorici, na sedežu Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – gasilska enota Nova Gorica. Občina Ajdovščina pa bo v juniju organizirala drugo srečanje vseh projektnih in pridruženih partnerjev.

Tools