Sestanek slovenskih projektih partnerjev na projektu VISFRIM v Mirnu

Dogodki

V torek, 7.1.2020, je v Mirnu potekalo srečanje slovenskih partnerjev na projektu VISFRIM (Upravljanje poplavne ogroženosti na porečju reke Vipave in na ostalih čezmejnih porečjih), ki poteka v okviru programa Interreg Italija-Slovenija 2014-2020 in ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj. Udeležili so se ga predstavniki vseh petih sodelujočih občin (Občina Miren-Kostanjevica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Vipava, Občina Postojna, Mestna občina Nova Gorica), ARSO in DRSV. Tema srečanja je bila predstavitev investicijskih del, ki jih projekt predvideva, pregled komunikacijskega načrta, ter definiranje vsebine za izvedbo prve delavnice: Opazovalnica občanov za obvladovanje poplavne ogroženosti.


V okviru projekta že potekajo nekatera investicijska dela, in sicer gradnja protipoplavnega zidu v Grabcu pri Mirnu in visokovodni nasip ob Vipavi v Prvačini. V marcu pa je predviden začetek gradbenih protipoplavnih ukrepov tudi na območju Čukelj in Zapučk (Občina Šempeter-Vrtojba).
 

Tools