SEMINAR O UPRAVIČENOSTI IZDATKOV IN KONTROLI ZA ITALIJANSKE UPRAVIČENCE - Slides dogodka

Dogodki
Objavljamo slides dogodka "Seminar o upravičenosti izdatkov in kontroli za italijanske upravičence”, ki je potekal dne 8. novembra 2017
V korist upravičencev objavljamo 3 checklist, in sicer dve za javna naročila, in eno za zunanje strokovne naloge. Checklist bodo ostale objavljene na spletni strani Programa skupaj s Priročnikom za prvostopenjsko kontrolo, ki bo kmalu v veljavi.
Tools