SEMINAR O UPRAVIČENOSTI IZDATKOV IN KONTROLI ZA ITALIJANSKE UPRAVIČENCE - Slides dogodka

Dogodki
Objavljamo slides dogodka "Seminar o upravičenosti izdatkov in kontroli za italijanske upravičence”, ki je potekal dne 8. novembra 2017 v Vidmu.
Spodaj lahko najdete zanimiv material za italijanske upravičence: 3 kontrolne sezname (dva za javna naročila, in enega za zunanje strokovne naloge).
Seznami bodo dostopni na tej spletni strani, skupaj s prihajajočim Priročnikom za prvostopenjsko kontrolo.
Tools