Save-the-date - LETNI DOGODEK POGRAMA SODELOVANJA V-A ITALIJA-SLOVENIJA 2014–2020 - 20.1.2021 od 9.00 do 11.00

Dogodki

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) v sodelovanju z Organom upravljanja Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020 Avtonomno deželo Furlanija Julijska krajina in s Fakulteto za Management Univerze na Primorskem - vodilnim partnerjem projekta NUVOLAK 2 in partnerjem Ecipa Nordest, 20. 1. 2021  organizira programski letni dogodek z naslovom "IZKUŠENI V NOVE PARADIGME".

Letni dogodek - tretji po vrsti, bo zaradi znane situacije COVID-19 prvič v izveden v celoti on –line (virtualno). Prejšnji dogodek v letu 2019 je bil prvi programski komunikacijsko kapitalizacijski (CAP &COM) dogodek pete generacije čezmejnih programov med Slovenijo in Italijo, tokrat pa bo več pozornosti namenjene soočanju doseženih rezultatov v luči potreb, ki jih pred družbo postavljajo nove strategije in načrti Evrope za prehod v brezogljično družbo. 

Dogodek bo potekal v treh sklopih: po uvodnih besedah predstavnikov sodelujočih držav in programa, bodo projektni partnerji predstavili 4 projekte iz Programa Interreg IT-SI 2014-2020 ter enega iz transnacionalnega programa ALPSKI PROSTOR – vsi s področja spodbujanja inovacijskih zmogljivosti, v tretjem sklopu bo potekala vodena razprava, v katero se bo lahko vključila širša strokovna in splošna javnost ter oblikovani povzetki celotnega dogodka.

Dogodek bo namenjen tako institucijam, ki sodelujejo v čezmejnih projektih ali se v sodelovanje želijo vključiti kot tistim, ki ustvarjajo pogoje za spodbujanje inovacijskih zmogljivosti. Letni dogodek bo hkrati demonstracija izvedene prakse, ki jo je v okviru projekta NUVOLAK 2 razvilo projektno partnerstvo: http://www.inno.si/festinno/

Več informacij o Programu sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020 in sofinanciranih projektih lahko pridobite na programski spletnih straneh:

https://www.ita-slo.eu/sl/program

https://www.ita-slo.eu/sl/projekti

https://www.ita-slo.eu/sl/projekti/sofinancirani-projekti

https://www.ita-slo.eu/sites/default/files/ITA-SLO_comm_publicazione%20progetti_Interreg%20SLO_FF.pdf

Za več informacij o dogodku se lahko obrnete na Regionalno pisarno v Štanjelu, dislocirano enoto SVRK, ki nastopa v vlogi Slovenske info točke Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014–2020, e-mail: [email protected] 

Tools