Projektni dogodek - SECNET – Kick off meeting

Dogodki

V četrtek, 12. oktobra 2017 je na sedežu Pristaniške uprave v Trstu (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porto di Trieste) potekal začetni sestanek projekta “SECNET - Čezmejno institucionalno sodelovanje za krepitev pristaniške varnosti”, ki je sofinanciran s strani programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020 - Interreg V-A.

Projekt SECNET, v katerem kot vodilni partner sodeluje tržaško pristanišče, ima proračun okoli 1,3 milijona evrov in traja 18 mesecev. Poleg vodilnega partnerja so partnerji v projektu še Luka Koper d.d., Pristaniška uprava Benetke (l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia), Univerza na Primorskem, Univerza v Trstu in Izvršni sekretariat Srednjeevropske pobude (CEI).

Tools