Projektni dogodek - MobiTour - Focus group

Dogodki

V okviru projekta MobiTour - Trajnostna mobilnost obalnih turističnih območij in čezmejnega zaledja (financirano iz programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020) je bila 10. aprila na pilotnem območju občine Lignano Sabbiadoro organizirana fokusna skupina z lokalnimi zainteresiranimi deležniki.

Glavni cilj projekta MobiTour je skupno načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti in strategij za spodbujanje uporabe alternativnih prevoznih sredstev in zmanjšanje onesnaževanja ter spodbujanje boljše povezave med obalnimi območji in kraškim zaledjem. Projekt se je začel oktobra 2017 in se bo končal marca 2020.

Fokusne skupine so se udeležili lokalni organi (mestni svetovalci za turizem - Massimo Brini, mestno načrtovanje - Paolo Ciubej, ceste in promet - Marina Bidin), strokovnjaki, gospodarski subjekti (kot so SV, FIAB in LISAGEST), agencije za turistično promocijo (Promoturismo FVG). Udeleženci so imeli priložnost prepoznati glavne izzive trajnostne mobilnosti na pilotnem področju, potrebe prebivalcev, turistov in državljanov ter možne ukrepe / strategije za spodbujanje trajnostne mobilnosti na lokalni, medobčinski in čezmejni ravni.

Udeleženci so poudarili potrebo po spodbujanju kulture trajnosti, tako med končnimi uporabniki kot gospodarskimi subjekti, s pomočjo usmerjenih informacijskih in komunikacijskih dejavnosti. Poleg tega so udeleženci poudarili, da se morajo prihodnje strategije trajnostne mobilnosti osredotočiti na intermodalni promet na lokalni in čezmejni ravni.

Nenazadnje je bilo poudarjeno, da je treba okrepiti obstoječe ukrepe v zvezi z varnostjo, kolesarskimi potmi, cestami in pešpoti.

Rezultate fokusne skupine bomo uporabili za pripravo vprašalnika za končne uporabnike storitev trajnostne mobilnosti (državljani in turisti). Raziskovalne dejavnosti bodo osnova za razvoj pilotnih rešitev in sistemov na področju trajnostne mobilnosti na projektnih področjih, in sicer: Park Škocjanske jame, občina Piran, Kobilarna Lipica, Občina Lignano Sabbiadoro, Občina Caorle.

Občinska uprava (zadolžena za spodbujanje in organizacijo trajnostne mobilnosti) podpira rešitve in ukrepe za zmanjšanje prisotnosti zasebnih avtomobilov v mestnih prostorih, da bi spodbudila alternativne načine mobilnosti.

Tools